Goritas, Fugtighedsundersøgelser, Svampeanalyser, Risikovurderinger bygninger fugt og skimmel, Syn og skønsager, Insektundersøgelser, Svamp i træ, Rådundersøgelser i gamle huse- fugt

Germany Sweden Denmark Kontake Goritas bygningsundersøgelser A/S Tilbage til forsiden

Goritas: Goritas bygningsundersøgelser har sine rødder i træbeskyttelsesvirksomheden Gori.

Goritas

Goritas bygningsundersøgelser har sine rødder i træbeskyttelsesvirksomheden Gori. Goritas blev etableret i 1984 som et datterselskab i Gori-koncernen. Navnet var dengang Goritas Classification, og senere blev det ændret til Goritas international as. Hovedkontoret lå på Gori-fabrikken i Kolding, og vi havde desuden kontor i Nyhavn.

I 1991 blev Gori solgt, og Goritas blev dermed adskilt fra træbeskyttelsesvirksomheden. Goritas var nu en del af en lille koncern ejet af Niels Oluf Ehrenskjöld, som havde opbygget varemærket og virksomheden Gori.

Siden 1994 har Goritas bygningsundersøgelser været en del af Leif Hansen Gruppen, først som en afdeling under Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, og nu som et selvstændigt aktieselskab. I 1994 blev vort hovedkontor flyttet til Herlev, og afdelingen i Kolding (hvor laboratoriet stadig er) flyttede til nye lokaler på Rendebanen 16 i Koldings centrum. Afdelingen i København flyttede i januar 2005 til et nyt domicil på adressen Lautrupvang 4B i Ballerup. Som følge af stadig vækst blev domicilbygningen allerede for lille i 2006. Derfor er Goritas nu flyttet til nabobygningen Lautrupvang 2, men postadressen er stadig på Lautrupvang 4B.

Goritas bygningsundersøgelser ledes af Adm. direktør Jens Kornum, som normalt er at træffe i København. Fra kontoret i Ballerup foretager Svend Blicher Jepsen, Gary Prince, Søren Brandstrup, Martin Elling og Henrik Maischnack bygningsundersøgelser i København, på Sjælland, på Lolland/Falster, på Fyn og på Bornholm. Det administrative og økonomiske varetages af Mette Landgreen. .

Vicedirektør Angela Steinfurth har ansvaret for laboratoriet i Kolding, og sammen med Sys Arpe og Mette Lund Schmidt varetager hun analyse af prøver. Jane K. Jensen er sekretær, og fra kontoret i Kolding udfører Knud Erik Jørgensen og Jørgen Lange bygningsundersøgelser på Fyn og i Jylland. 


 

svampeundersøgelser
... Goritas ... Goritas Bygningsundersøgelser A/S

Svamp i træ
Ved renovering af større ejendomme kan der ofte afsløres omfattende skader forårsaget af svamp i træ, som kan vælte økonomien i selv store sager.

Tilstandsvurderinger - bygningsundersøgelser
Oftest med baggrund i et af vore særlige ekspertiseområder udfører vi tilstandvurderinger - bygningsundersøgelser af større bygninger, eller af hele bebyggelser.

Bygningsskader fugt
Svampeskader, skimmelvækst og mange andre bygningsskader fugt opstår på grund af fugtproblemer.

Ejerskiftevurderinger
Oftest med baggrund i et af vore særlige ekspertiseområder udfører vi tilstandvurderinger og ejerskiftevurderinger af større bygninger, eller af hele bebyggelser.

Insektanalyser
Insektanalyser er et hurtigt og enkelt værktøj, når man konstaterer en skade forårsaget af trænedbrydende svampe og/eller insekter.

Bygningsundersøgelser fugt og skimmel
Vi foretager bygningsundersøgelser fugt og skimmel for at finde skader, eller for at bestemme arten og omfanget af allerede konstaterede skader.

Kursus om svampe i huse
Målet med kursus om svampe i huse er at give en grundlæggende forståelse for, hvordan svampe- og skimmelproblemer i bygninger opstår, hvad de har af konsekvenser, og hvordan de udbedres.

Rådundersøgelser i gamle huse- fugt
Vi tilbyder dog rene rådundersøgelser i gamle huse- fugt, hvor vi klarlægger omfanget og graden af fugtproblemer.

Insektundersøgelser
Ved insektundersøgelser kan man få svar på, hvilken svampe- eller insektart, der er tale om.

Fugtighedsundersøgelser
På baggrund af fugtighedsundersøgelser udarbejdes en let anvendelig rapport med beskrivelse af den gennemførte undersøgelse, af undersøgelsesresultater, samt med anbefalinger til eliminering eller begrænsning af fugtproblemerne.

Råborebiller
Rådborebiller lægger larver i råddent træ eller træ, hvor der er fugtskade eller angrebet af ødelæggende svamp.

Rådundersøgelser i nye huse
Siden etableringen af Goritas i 1984 har vi foretaget rådundersøgelser i nye huse i mange tusind bygninger i hele landet.

Risikovurderinger bygninger fugt og skimmel
Eksempelvis i forbindelse med ejerskifte eller forsikringstegning af større ejendomsporteføljer foretager vi risikovurderinger bygninger fugt og skimmel , primært i forbindelse med risikoen for angreb af trænedbrydende svampe.

Korkhat
I Danmark findes der tre forskellige arter af Korkhat, som angriber bygnings-tømmer:-Granens Korkhat (Gloeophyllum abietinum)-Fyrrens Korkhat (Gloeophyllum sepiarium)- Tømmer-Korkhat (Gloeophyllum trabeum)Fyrrens Korkhat, som også kaldes Almindelig Korkha

Forsikringsundersøgelser
Siden etableringen af Goritas i 1984 har vi foretaget forsikringsundersøgelser i mange tusind bygninger i hele landet.